Søg

Om projektet

​Københavns Kommune har brug for at etablere et ITS-system for at styre trafikken frem mod den kommende Nordhavnsvej og tunnel.
 
Vejdirektoratet har som et led i pulje til nye teknologiske muligheder (ITS-puljen) fået til opgave at etablere et ITS-system på den inderste del af Helsingørmotorvejen.
 
For at skabe mere sammenhæng i styringen og reguleringen af trafikken, har Københavns Kommune og Vejdirektoratet besluttet at slå de to projekter sammen og anlægge et sammenhængende ITS-system.
 
Etablering af ITS-system på den inderste del af Helsingørmotorvejen har til formål at:
  • forbedre trafiksikkerheden
  • øge fremkommeligheden
  • forbedre informationen til trafikanterne

Trafikale forhold

Trafikken på den sydlige/inderste del af Helsingørmotorvejen er typisk pendlertrafik med størst intensitet ind mod København mod syd om morgenen og i nordgående retning om eftermiddagen.  

Trafikmængden på strækningen mod København blev i 2010 målt til 37.000 køretøjer i døgnet på hverdage.


Motorvejen (i sydgående retning) ender i et signalreguleret kryds ved Hans Knudsens Plads som især i morgentimerne medfører kø for trafikken i indadgående retning. Køens længde er ofte op til to til tre km.
 
I tilfælde af ulykker eller på dage med dårlig sigtbarhed kan køen blive endnu længere. I særlige tilfælde helt tilbage til Kildegårdsvej eller til sammenfletningen Helsingørmotorvejen/ Lyngby Omfartsvej.
 
Det signalregulerede rampekryds ved Tuborgvej er i sydgående retning ligeledes overbelastet, hvilket medfører, at der jævnligt opstår kø på frakørselsrampen, hvor trafikken stuver tilbage til motorvejens højre spor. Dette giver anledning til trafikfarlige situationer med pludselige opbremsninger m.m..
 
Den nedsatte fremkommelighed ved ovennævnte lokaliteter betyder, at trafikanterne i morgenmyldretiden kan opleve en gennemsnitlig forsinkelse på op mod ni minutter. Forsinkelsen forventes at stige yderligere efter ibrugtagning af Nordhavnsvej.
 
På strækningen findes to lokaliteter, der har en relativ høj uheldsfrekvens. Ved underføringen ved Lyngby Omfartsvej og passagen over Brogårdsvej, er der registeret en del uheld, som primært er sket i glat/vådt føre.
 
På baggrund af ovennævnte trafikale udfordringer, er det vurderet at behovet for ITS er størst i retning mod København, hvorfor det er besluttet at det kommende ITS-system alene skal dække den sydgående retning.
Oprettet
14-03-2012.
Senest opdateret
12-07-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index