Søg

Nye tavler skal forbedre trafiksikkerheden

Vejdirektoratet begynder snart at sætte en række variable tavler op på Helsingørmotorvejen i sydgående retning. Det foregår på strækningen mellem Vangede og Ryparken.
20. maj 2012
​De variable tavler er en del af et nyt Intelligent Transport System (ITS), som Vejdirektoratet sætter op for at forbedre trafiksikkerheden og fremkommeligheden. I

TS-systemet, der etableres i samarbejde med Københavns Kommune, skal ligeledes hjælpe med til at styre og informere trafikanterne frem mod den kommende Nordhavnsvej.

Systemet vil fortælle trafikanterne om kø og give andre relevante trafikinformationer.

Projektet omfatter blandt andet etablering af syv stålportaler, der spænder over de sydgående spor. I forbindelse med opsætning af portalerne skal den eksisterende spunsvæg forstærkes.

Der skal samtidig etableres fundamenter til portalerne. Arbejdet med at forstrække spunsvæggen og støbe fundamenter kan medføre gener i form af støj fra entreprenørmaskiner.

De mest støjende arbejder vil finde sted i dagtimerne, men der kan også forekomme aften/natarbejde, idet noget af arbejdet, af hensyn til trafikafviklingen, kræver inddragelse af en eller flere kørebaner.

Arbejdet med at etablere portalerne igangsættes d. 22. maj og forventes afsluttet ultimo juni.

Forstærkning af spunsvæggen igangsættes d. 28. maj og forventes afsluttet medio juni.

Vi beklager på forhånd de gener, som arbejdet giver beboere og trafikanter.
Oprettet
12-07-2012.
Senest opdateret
12-07-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index