Søg

Om projektet

Den to kilometer lange strækning på Hillerødmotorvejen fra Værløse til Skovbrynet udgør en flaskehals mellem Farum og Motorring 3. Hver morgen afvikles trafikken meget ujævnt, så trafikanterne både spilder en del tid på at køre i kø og samtidigt skal være meget opmærksomme på pludselige stop i trafikken.

Vejdirektoratet har siden starten af 2014 gennemført et forsøg med kørsel i nødsporet i morgenmyldretiden på strækningen.

Som den sidste fase i forsøget ændrer Vejdirektoratet i februar 2017 kantafmærkningen på strækningen til en fuldt optrukken kantlinje, som også kendes fra almindelige motorvejsstrækninger. Vejdirektoratet vil hermed evaluere om trafkanterne har lettere ved at forstå denne type kantlinje end den punkterede kantlinje som i første del af forsøget har været på strækningen.

Forsøget med kørsel i nødsporet er det første af sin art i Danmark, og projektet skal demonstrere en ny måde til at forbedre trafikanternes fremkommelighed på ved at udnytte det eksisterende motorvejsareal på en anderledes og mere effektiv måde.

Det er også en vigtig del af målsætningen, at motorvejen skal tiltrække sivetrafik fra de omkringliggende veje, så trafikanterne kører tidligere på motorvejen end i dag og dermed bidrager til, at f.eks. Frederiksborgvej bliver mindre trafikeret.

Forsøgets indhold 

Projektet omfatter strækningen fra Værløse til Skovbrynet i retning mod København, og der vil kun blive tilladt kørsel i nødsporet i de to til tre timer i morgenmyldretiden, hvor der er mest trængsel. Det sikrer, at trafikanter i nød har et nødspor til rådighed resten tiden, som de plejer.

Trafikanterne vil kunne se, om nødsporet er henholdsvist åbent eller lukket for trafik på store variable tavler placeret tre steder på strækningen på begge sider af vejen.
skilt-nødspor.jpg

Vejdirektoratets TrafikCenter (T.C.) betjener systemet og vælger tavlevisningerne. På en typisk hverdagsmorgen vil en T.C.-operatør få besked om, at trafikken er ved at blive tæt på strækningen, og han skal så bruge videokameraer til at vurdere, om strækningen er fri for havarerede køretøjer, tabte genstande, store snemængder m.v. Når han er sikker på, at nødsporet er frit, kan han åbne nødsporet for kørsel. 

Når morgenmyldretiden er slut, eller hvis der f.eks. sker en ulykke eller tabes gods i løbet af morgenmyldretiden, der kræver, at nødsporet har sin normale funktion, vil han lukke nødsporet for kørsel.

Trafikanterne på strækningen skal fortsat kunne føle sig sikre og trygge, når nødsporet er åbent for trafik. Derfor sættes hastighedsgrænsen ned, mens trafikken kører tæt, og der er etableret to nødpladser på strækningen med ca. en kilometers afstand. Der vil også være et såkaldt hændelsesdetekteringssystem på strækningen, der skal give en alarm til T.C.-operatøren, hvis f.eks. et køretøj er gået i stå i nødsporet eller holder på en nødplads.
Forsøget indeholder mange nye elementer og er derfor undervejs blevet evalueret grundigt. Evalueringen indeholder en vurdering af de trafikale effekter på motorvejen og de omkringliggende veje samt trafikanternes adfærd indenfor de nye rammer. Den belyser også, hvorvidt det afprøvede koncept for kørsel i nødsporet er en mulig ny løsning til at reducere konsekvenserne af trængsel, der evt. kan anvendes på andre egnede motorvejsstrækninger med lignende trængselsproblemer.
Hvis du vil læse evalueringen kan du finde den her​

Projektets hovedelementer

  • Forstærkning af to kilometer nødspor
  • Anlæg af to nødpladser
  • Kameraer til overvågning af nødsporet fra Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter
  • Variable tavler til åbning og lukning af kørsel i nødspor
  • Automatisk detektering af holdende og langsomtkørende køretøjer i nødsporet
  • Lukning af tilkørselsmulighed fra tilkørsel <7> Skovbrynet til selve motorvejen. (Der vil dog fortsat være mulighed for at køre op til Ring 4 via frakørsel <6> Bagsværd for de trafikanter der i dag kommer fra Frederiksborgvej og Helmsvej).
  • Forbedring af tilkørselsforholdene fra Kollekollevej til motorvejen
  • Informationskampagne overfor trafikanterne inden driftsstart
​​​​
 

 Kort og faktaark

 
Oprettet
20-02-2012.
Senest opdateret
01-02-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index