Søg

Nye striber guider bilisterne på Hillerødmotorvejen

Fra den 8. februar vil trafikanterne på Hillerødmotorvejen møde et nødspor, som er markeret med ubrudt kantlinje. Den nye kantlinje skal hjælpe trafikanterne med at køre korrekt i nødsporet i myldretiden om morgenen.
07. februar 2017

Ved etablering af forsøgsordningen af kørsel i nødspor på Hillerødmotorvejen blev nødsporsstrækningen afmærket med en punkteret kantlinje. Vejdirektoratet vurderede dengang sammen med politiet, at bilisterne ville have svært ved at forstå, at de gerne måtte krydse den fuldt optrukne kantlinje. Men det har faktisk vist sig, at 20-30 trafikanter om dagen overskrider den punkterede kantlinje og bruger nødsporet, når det er lukket.  Derfor striber vi nu om. 

”Kørsel i nødspor på Hillerødmotorvejen er en god måde at hjælpe bilisterne med at komme nemmere og hurtigere frem i morgentrafikken. Men vi kan tydeligt se, at der er en del trafikanter, som har haft svært ved at forstå den punkterede kantlinje. Derfor ændrer vi den stiplede kantlinje til en ubrudt kantlinje, som trafikanterne kender til og kender betydningen af,” siger Lene Krull, afdelingsleder i Vejdirektoratet. 

”Det er vigtigt, at nødsporet holdes fri fra almindelige bilister udenfor myldretiden, hvor hastigheden er 110 km/t, så nødsporet kan anvendes af udrykningskøretøjer og bilister i en nødsituation, som har brug for at trække ind til siden. Når bilisterne vælger at køre i nødsporet, mens det er lukket, så svarer det til at overhale indenom – det er både farligt og ulovligt.

Se filmen om, hvordan du kører i nødsporet her:

 http://www.vejdirektoratet.dk/da/vejprojekter/its%20p%C3%A5%20hiller%C3%B8dmotorvejen/Sider/default.aspx

                                                                                                   ​       Fakta:                                     

§  Ændring af kantlinje fra punkteret til fuldt optrukken i starten af februar 2017.​

§  Strækningen er ca. 2 km lang, fra tilkørsel ved Værløse til frakørsel 6 ved Bagsværd i retning mod København.

§  Nødsporet er åbent i morgenmyldretiden i den periode, hvor Trafikcenteret vurderer, at der er behov for det.

§  Når vi åbner for nødsporet, så viser de variable tavler, at bilisterne skal sætte hastigheden ned til 80 km/, og at nødsporet er åbent.

§  Forsøget er et led i ”En grøn transportpolitik”, som i 2009 tildelte Vejdirektoratet midler fra ITS-puljen (pulje til nye teknologiske muligheder) til gennemførelse af forsøg med kørsel i nødsporet på en del af Hillerødmotorvejen i morgenmyldretiden mod København. Budgettet var på 26,8 mio. kr. inkl. midler til 4 års drift.​

​​
Oprettet
07-02-2017.
Senest opdateret
08-02-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index