Søg

Ingeniørregiment og lokalpressen så nærmere på broløsning over Ribe Å

Ingeniørregimentet fra Skive, og lokalpressen i Ribe, mødtes med Vejdirektoratet og vores entreprenør Barslund A/S. Under et oplæg om broforbindelsen, og et besøg ude i marken, blev de klogere på projektet.
07. december 2018
​Der er så dejligt i Ribe. Det ved de lokale ripensere udmærket, og nu ved de det også i Ingeniørregimentet i Skive. 

3. bataljon fra Ingeniørregimentet skal etablere de midlertidige broforbindelser over Ribe Å, mens den nye klapbro over åen bliver bygget. Det sker som led i det store udbygningsprojekt af rute 11 gennem Ribe, som Vejdirektoratet er i gang med.

For at blive klogere på området ved Ribe Å var Ingeniørregimentet torsdag 6. december taget til Ribe for at inspicere forholdene nærmere, og inden da deltage i en presseevent arrangeret af Vejdirektoratet.


Den nuværende bro over Ribe Å skal rives ned og erstattes med en ny klapbro.


Meningen var at give offentligheden et indblik i dels det samlede projekt, dels det igangværende anlægsarbejde med bygning af en dæmning henover marskområdet, hvor der næste år bliver anlagt en midlertidig vej, og endelig at forklare hvad det egentlig er for en midlertidig broforbindelse, Ingeniørregimentet er leveringsdygtig i.

Arrangementet startede på restaurant- og konferencestedet Brorsonsminde inde på de brostensbelagte gader i det centrale Ribe.


Projektleder Mike Boesen redegjorde overordnet for projektet.


Vejdirektoratets projektleder Mike Boesen lagde for med sit oplæg om de overordnede linjer i projektet. En af de store udfordringer har været at indhente myndighedstilladelser på grund af fredninger i, og omkring, åen. For eksempel skal der tages hensyn til den sjældne fisk Snæbel, som der findes nogle få eksemplarer af i åen.

Ellers fortalte han, at Vejdirektoratet går efter at finde en både solid og æstetisk smuk løsning, når den nye bro, som bliver en klapbro, over Ribe Å skal findes. 


Ved at bygge dæmning

Lige nu har vi en entreprenør, Barslund A/S, som er ”tyvstartet” på projektet ved at bygge en dæmning op henover marskområdet og op til åen. Dæmningen forventes færdig inden jul, og herefter skal sandet lige sætte sig, inden der til næste år bliver etableret en midlertidig vej ovenpå.

Barslund A/S’ projektchef Casper Ohm tog ordet og fortalte detaljeret om dette.


Projektchef Casper Ohm fra Barslund A/S holdt oplæg - blandt andet om dæmningen henover marsken.


”Vi er meget opmærksomme på vandstanden i området, som ikke må blive oversvømmet, så sandet siver væk. Derfor har vi pakket dæmningen ind i en beskyttelsesmembran, som skal beskytte dæmningen i tilfælde af kraftigt regnvejr,” sagde Casper Ohm.


Beskyttelsesmembranen er nødvendig, hvis der skulle falde meget regn på dæmningen.


Den midlertidige vej kommer til at føre over i den midlertidige broforbindelse. Nemlig den, som Ingeniørregimentet etablerer.


To militære broer

Helt præcist bliver der anlagt to af de militære broer, der hver bliver 42,5 meter lang. Der vil blive en hastighedsgrænse på 40 kilometer i timen på broerne og de tilhørende vejdæmninger, og det er kun særtransporter, der ikke kan bruge de to feltbroer. Hver bro har en bredde som én vejbane.

Ifølge den forventede, overordnede tidsplan, etableres broerne i juni 2019 og tages ned i slutningen af 2020.

Anlægget af selve klapbroen forventes påbegyndt i efteråret 2019 og afsluttet mod slutningen af 2020.


Major Lars Stoklund Pedersen viste fotos af militærbroen.


Major Lars Stoklund Pedersen fra Ingeniørregimentet tog så ordet og sagde blandt andet i sit oplæg:

”Det er en stor fordel for os at kunne bygge broen over Ribe Å, uden at vi generer nogle tætte naboer. Broen kommer ud i fuld længde, og det er en exceptionel chance for os at bygge broen op i en situation, hvor den skal bruges som del af den civile infrastruktur. Desuden er det jo en god øvelse for drengene, for broen skal også kunne bruges i krigssituationer.”

Majoren viste undervejs også nogle fotos af, hvordan broen bliver rullet ud.

Og så gik turen ellers ud til Ribe Å, hvor deltagerne kunne se nærmere på det igangværende arbejde med dæmningen. 


Major Lars Stoklund Pedersen (nummer to fra højre) fik inspiceret forholdene ved Ribe Å nærmere.


Barslund A/S regner med at bruge 25.000 kubikmeter sand til dæmningerne på begge sider af åen, hvilket svarer til omkring 85 lastbiler per dag.


Projektchef Casper Ohm fra Barslund peger ud over Ribe Å, hvor Ingeniørregimentet - her i uniformer - skal etablere den midlertidige bro.


Men mest spektakulær lige nu er den kæmpekran, som Barslund A/S bruger til at arbejde på at klargøre den spuns, der skal holde ingeniørregimentets bro.


Kranen vibrerer spunsen næsten helt ned i jorden.


Med en højde på op til 60 meter vibrerer kranen på ganske få minutter de 18 meter lange jernbjælker ned i åbredden, så kun omkring 2,5 meter er synlige.

Der er store kræfter i spil ved Ribe Å.

Oprettet
07-12-2018.
Senest opdateret
07-12-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index