Søg

Tidsplan

Besigtigelser og ekspropriationer
• Linjebesigtigelse: 22.-23. april 2015
• Detailbesigtigelse: 4. kvt. 2015 og 1. kvt. 2016
• Ekspropriation øst for Roskilde Fjord: 1. kvartal 2016
• Ekspropriation vest for Roskilde Fjord: 2.-4. kvartal 2016

Anlægsarbejder
• Adgangsvej Frederikssundsvej–Marbækvej: 2016
• Højbroen – Skibbyvej: 2016–2019
• Færdiggørelse Frederikssundsvej–Marbækvej: 2019

 

Åbning: 2019

Oprettet
19-04-2012.
Senest opdateret
30-04-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index