Søg

Borgermøder

Derr er i processen blevet afholdt 3 borgermøder: et indledende møde i 2007 i forbindelse med idé- og forslagsfasen og et afsluttende 2010, hvor VVM-redegørelsen blev præsenteret. Endelig blev der afholdt et borgermøde i 2011, hvor transportministeren deltog og blev orienteret om de forskellige synspunkter angående løsninger.

Indledende borgermøde - 26. november 2007

Som led i den indledende høring afholdt Vejdirektoratet  et borgermøde på Frederikssund Gymnasium.  

Borgermester Ole Find Jensen fra Frederikssund Kommune byder velkommen 
Ca. 450 borgere og repræsentanter fra interesseorganisationer m.v. deltog i mødet.

Borgere ser på plancher om ny fjordforbindelse ved Frederikssund
 
Her kan du læse referatet af borgermøde (pdf-format)

Se præsentation, som blev vist på mødet (pdf-format)
Der var til den indledende høring og borgermøde udarbejdeti et debatoplæg (pdf-format). .

Afsluttende borgermøde -17. maj 2010

Som led i den afsluttende offentlige høring af projektet præsenterede Vejdirektoratet VVM-redegørelsen på et borgermøde i Frederikssund Hallerne.
Ca. 700 interesserede var mødt op.
 
Her kan du se Vejdirektoratets præsentation (pdf-format)

Læs her referatet af borgermødet (pdf-format)

Borgermøde med transportministeren - 7. april 2011

Daværende transportminister Hans Chr. Schmidt deltog torsdag den 7. april 2011 i et borgermøde i Frederikssund Hallerne. Ministeren fik på mødet lejlighed til at høre lokale synspunkter om de sydlige forslag, som forligspartierne bag aftalen om "Bedre mobilitet" har besluttet skal være udgangspunkt for en ny fjordforbindelse ved Frederikssund.
 
Vejdirektoratet orienterede på mødet om VVM-redegørelsens sydlige forslag, hvorefter der var indlæg med lokale synspunkter fra:
  • Borgmester Ole Find Jensen, Frederikssund Kommune 
  • Direktør Peter Bo Andersen, Frederikssund Erhverv 
  • Henrik Pantmann, repræsentant for Foreningen mod Støj og Forurening i Sydbyen 
  • Mona Striib, repræsentant for grundejerforeningerne på Tørslev Hage 
  • Jens Ross Andersen, repræsentant for Foreningen for en Bedre Fjordforbindelse 
  • Kenneth Jensen, repræsentant for foreningen TUNNEL NU!
Efter disse indlæg var der debat med yderligere lokale synspunkter.
 
Transportministeren rundede mødet af og takkede for de mange gode synspunkter, som han efterfølgende vilke drøfte med forligspartierne bag aftalen om "Bedre mobilitet".
 
Her kan du læse referatet af mødet med transportministeren (pdf-format)
Oprettet
20-04-2012.
Senest opdateret
24-04-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index