Søg

Forhistorie

 
 
 
"Kronprins Frederiks Bro og Omkørselsvejen i Frederikssund" (1999)"
 
Frederiksborg Amt udgav i 1999 i samarbejde med Frederikssund, Jægerspris og Skibby kommuner en rapport om Kronprins Frederiks Bro og omkørselsvejen i Frederikssund. Rapporten beskriver trængselsproblemerne gennem Frederikssund i relation til Kronprins Frederiks Bro og Omkørselsvejen/J.F. Willumsensvej, samt mulighederne for forbedringer på kort og på lang sigt. Det anbefales i rapporten, at der på lang sigt anlægges en forbindelse over Roskilde Fjord syd for Frederikssund.
"Tunnel under Roskilde Fjord. Idéoplæg" (2001)
 
I 2001 udgav Frederiksborg Amt et idéoplæg med forslag til mulige vejstrukturer med en tunnel under Roskilde Fjord. I idéoplægget opsummeres problemstillingerne og der peges på løsningsmuligheder for en ny tunnelforbindelse under Roskilde Fjord enten nord for Tørsløv Hage eller ved Tørslev Hage.​
"Roskilde Fjord - Ny fast forbindelse" (2005)​
 
I 2005 afholdt Frederiksborg Amt i samarbejde med Transport- og Energiministeriet en idékonkurrence for at afdække, om der var interesse på det private marked for at indgå i et offentligt-privat-partnerskab (OPP) om en ny forbindelse mellem Frederikssund og Hornsherred. Idékonkurrencen havde også til formål at indhente forslag til alternative løsninger både på det tekniske og på det organisatoriske og finansielle område. Vinderforslaget omfattede en kort højbro alternativt en kort tunnel med en linjeføring på det smalleste sted ved Tørslev Hage syd for Frederikssund.
 
 "Supplerende undersøgelser" (2005)
(Klik på overskrifterne i pdf-filen for at læse de forskellige afsnit i undersøgelsen)
Frederiksborg Amt gennemførte i efteråret 2005 supplerende tekniske, miljømæssige og OPP-relaterede forundersøgelser for at belyse konsekvenserne af en bro og en tunnel på det smalleste sted af Roskilde Fjord mellem Tørslev Hage og Marbæk syd for Frederikssund.
Oprettet
20-04-2012.
Senest opdateret
24-04-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index