Søg

Nordlige forslagDer er i alt undersøgt 5 nordlige forslag, der er beskrevet herunder. Forslagene består af udbygning af J.F. Willumsens Vej og Skovnæsvej samt:

 

 • Forslag N1a: Ny fjordforbindelse med klapbro
  - J.F. Willumsens Vej føres under Odinsvej/Kocksvej og Frederiksværkvej.
 • Forslag N1b: Ny fjordforbindelse med klapbro
  - J.F. Willumsens Vej ligger i niveau med Odinsvej/Kocksvej og Frederiksværkvej.
 • Forslag N1c: Ny fjordforbindelse med svingbro
  - J.F. Willumsens Vej føres under Odinsvej/Kocksvej og Frederiksværkvej.
 • Forslag N2a: Udbygning af eksisterende Kronprins Frederiks Bro med ny 2-sporet klapbro 
  - J.F. Willumsens Vej føres under Odinsvej/Kocksvej og Frederiksværkvej.
 • Forslag N2b: Udbygning af eksisterende Kronprins Frederiks Bro med ny 2-sporet klapbro
  - J.F. Willumsens Vej ligger i niveau med Odinsvej/Kocksvej og Fredriksværkvej.
 

Forslag N1a: Ny fjordforbindelse med klapbro

J.F. Willumsens Vej føres under Odinsvej/Kocksvej og Frederiksværkvej.
Dette forslag medfører en ny fjordforbindelse syd for den eksisterende Kronprins Frederiks Bro, samt udbygning af J.F. Willumsens Vej og Skovnæsvej.

 

Den eksisterende bro nedtages. Den nye bro udformes som en klapbro og er på fjordens øst- og vestkyst anlagt med dæmningsanlæg, der strækker sig nogle hundrede meter ud i fjordrummet.

 

Set fra omgivelserne vil broen opleves som et markant element, der vil påvirke oplevelsen af fjordlandskabet. J.F. Willumsens Vej udvides med et spor i hver retning og udformes med støttevægge og støjskærme på relevante delstrækninger.

 

Der plantes langs vejen hvor det er muligt inden for vejarealet.

 

I dette forslag føres J.F. Willumsens Vej under Odinsvej/Kocksvej og Frederiksværkvej og der etableres således 2 nye broer på vejstrækningen. Vest for fjorden udvides den øst-vest gående del af Skovnæsvej mellem fjorden og Bygaden med et spor i hver retning. Vejstrækningen fra Færgegården til havnen ved Frederikssund Bådværft, hvor vejforløbet over fjorden tilsluttes, får en østligere placering end idag.

 

Der opsættes ikke støjskærme langs Skovnæsvej. Dæmninger/skråninger udføres med lav hældning og beplantes.


Ny klapbro over Roskilde Fjord, set mod nordvest (forslag N1a og N1b)

Forslag N1b: Ny fjordforbindelse med klapbro

J.F. Willumsens Vej ligger i niveau med Odinsvej/Kocksvej og Frederiksværkvej.
Forslag N1b er identisk med forslag N1a, bortset fra at Odinsvej/ Kocksvej og Frederiksværkvej ligger i niveau med J.F. Willumsens Vej. 

Forslag N1c: Ny fjordforbindelse med svingbro

J.F. Willumsens Vej føres under Odinsvej/Kocksvej og Frederiksværkvej.
Forslag N1c er identisk med forslag N1a, bortset fra, at forbindelsen over Roskilde Fjord udføres som en svingbro i stedet for en klapbro. Svingbroen er konstrueret som en skråstagsbro med en 25 meter høj pylon.
 
Den overordnede udformning af broanlægget med dæmninger og placering af understøtninger svarer til løsningen med klapbro. Fra fjorden og kysterne vil broen med den høje pylon fremstå med et formudtryk, der skaber en vis ikonvirkning og potentielt kan blive et vartegn for Frederikssund og opland.

Forslag N1c: Ny svingbro over Roskilde Fjord, set mod nordvest

Forslag N2a: Udbygning af eksisterende Kronprins Frederiks Bro med ny 2-sporet klapbro

J.F. Willumsens Vej føres under Odinsvej/Kocksvej og Frederiksværkvej.
Forslag N2a er identisk med forslag N1a, bortset fra at forbindelsen over Roskilde fjord er en udbygning af den eksisterende bro med et parallelt broforløb, mod syd.
 
Den eksisterende bro og parallelbroen anlægges således at der er to ensrettede kørespor på hver bro. Set fra fjorden vil det samlede anlæg med de to broer opleves markant og påvirke oplevelsen af fjordrummet. Anlægget vil særligt være karakteriseret af det dobbelte sæt broklapper som, når broerne åbnes, vil virke meget dominerende. Yderligere er udbygningen visuelt meget forskellig fra den eksisterende bro. 

Forslag N2b: Udbygning af eksisterende Kronprins Frederiks Bro med ny 2-sporet klapbro

J.F. Willumsens Vej ligger i niveau med Odinsvej/Kocksvej og Fredriksværkvej.
Forslag N2b er identisk med forslag N2a, bortset fra at Odinsvej/ Kocksvej og Frederiksværksvej ligger i niveau med J.F. Willumsens Vej.

 

 

 

Oprettet
24-04-2012.
Senest opdateret
24-04-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index