Søg

Sydlige forslagDer er i alt undersøgt 4 sydlige forslag, der er beskrevet herunder.

Forslagene består af en ny motortrafikvej mellem Frederikssundsvej og Skibbyvej, med forbindelsen over Roskilde Fjord som:  

  • Forslag S1: Højbro mellem Marbæk og Tørslev Hage 
  • Forslag S2: Kort tunnel mellem Marbæk og Tørslev Hage 
  • Forslag S3: Lang tunnel mellem Marbæk og Tørslev Hage 
  • Forslag S6: Boret tunnel under Roskilde Fjord og Tørslev Hage

Forslag S1: Højbro mellem Marbæk og Tørslev Hage

Dette forslag omfatter en højbro over Roskilde Fjord og nye vejforbindelser på fjordens øst- og vestside. Broen udformes som en enkel og åben konstruktion, som leder vejen let over fjorden.
 
Broens understøtninger udformes, så de set fra land i broens længderetning skaber mindst muligt barriere og giver udsyn til det omkringliggende landskab og vandfladen. På begge kyster er broens dæmningsanlæg trukket ind i landet. Ved at friholde kystlandskabet og kystlinjen bevares oplevelsen af fjordlandskabet, og på begge fjordens kyster er der mulighed for kystpassage.
 
I krydsningen med Marbækvej ligger motortrafikvejen på dæmning og Marbækvej i afgravning. Ved at føre lokalvejen under motortrafikvejen gives bilisten uforstyrret udsigt over fjorden og højbroen.
 
Der opsættes støjskærm langs nordsiden af motortrafikvejen på en 750 m lang strækning øst for broen.
 
Den nye vej føres gennem sommerhusområdet på Tørslev Hage. Her ligger vejen i afgravning og udformes med støttevægge og støjskærme. Langs støjskærmene plantes grupper af træer, der skal skabe en naturlig sammenhæng mellem omgivelserne og det nye vejanlæg.
 
Forslag S1: Ny højbro over Roskilde Fjord, set mod nordøst 

Forslag S2: Kort tunnel mellem Marbæk og Tørslev Hage 

Forslag S2 har samme linjeføring som forslag S1. Fjorden krydses i en kort tunnel og Marbækvej føres over den nye motortrafikvej. Tunnelen er anlagt med store dæmningsanlæg på begge kyster, så vejforløbet i tunnel under fjorden er relativt kort - ca. 500 meter. Dæmningerne vil fra fjorden og kystlandskabet fremstå som tekniske anlæg, der med store dimensioner vil skabe barriere i fjordrummet. Forslaget giver mulighed for kystpassage langs tunneldæmningerne.

 
Forslag S2: Kort tunnel med dæmningsanlæg set mod nordøst

Forslag S3: Lang tunnel mellem Marbæk og Tørslev Hage

Forslag S3 har samme linjeføring som forslag S1, bortset fra at fjorden krydses i en lang tunnel og Marbækvej føres over den nye motortrafikvej. Da tunnelens portaler på henholdsvis øst- og vestsiden af fjorden ligger et stykke inde i landet, påvirker vejens forløb under fjorden ikke oplevelsen af fjordlandskabet og de nære kystområder. Forslaget giver mulighed for kystpassage langs den naturlige kystlinje. 

 
Forslag S3: Vestlig tunnelportal på Tørslev Hage, set mod syd  

Forslag S6: Boret tunnel under Roskilde Fjord og Tørslev Hage

Forslag S6 er identisk med forslag S1 bortset fra at fjorden krydses i en lang tunnel som også går under Tørslev Hage. Forslaget berører dermed ikke sommerhusområdet på Tørslev Hage. Tunnelportalen er placeret langt inde i landet på begge sider af fjorden og vejens forløb vil således ikke påvirke oplevelsen af fjorden eller det nære kystlandskab.

 

Da vejen føres i afgravning et stykke før kysterne, vil trafikanten ikke have visuel kontakt til fjorden før forløbet i tunnel.

 

Tilslutningen til Marbækvej har en anden udformning og en sydligere placering end i forslag S1. Tilslutningen ligger vest for tunnelportalen og udføres i Marbækvejs nuværende niveau med en rundkørsel. Forslaget giver mulighed for kystpassage langs den naturlige kystlinje.
 


Forslag S6: Vestlig tunnelportal vest for Tørslev Hage

Oprettet
24-04-2012.
Senest opdateret
24-04-2012.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index