Søg

Regstrup - Kalundborg

Vejdirektoratet har fremlagt en VVM-redegørelse og i den er der beskrevet et hovedforslag og et alternativ til en motorvej på den ca. 30 km lange strækning mellem Regstrup og Kalundborg. Du finder rapporter og bilag i boksene til højre for teksten her.

Hovedforslaget og alternativet er sammenfaldende på de første 20 km mellem Regstrup og Svebølle (udbygningsstrækningen), hvor den eksisterende motortrafikvej udbygges til motorvej. På de sidste 10 km mellem Svebølle og Kalundborg (nybygningsstrækningen) har motorvejsløsningen i de to forslag forskellig linjeføring.


De undersøgelser og vurderinger, der er foretaget i VVM-undersøgelsen, har haft til formål at frembringe tilstrækkelig viden til, at politikere og borgere kan vurdere de undersøgte forslag og deres virkninger på miljøet. Undersøgelserne er sammenfattet i en VVM-redegørelse med tilhørende miljørapport og arealrapport. Derudover indgår en række tekniske baggrundrapporter i undersøgelsen. Du kan finde dokumenterne i listen til højre på denne side.

Høring
VVM-redegørelsen var fremlagt til offentlig debat frem til 31. august 2012, hvor borgerne havde mulighed for at fremkomme med synspunkter. På baggrund af høringen er der udarbejdet et høringsnotat, der indgår i indstillingen (bilag) til transportministeren. 

Borgermøde
Vejdirektoratet har afholdt et borgermøde i Svebølle Hallen tirsdag den 21. august 2012. Der er lavet et referat af mødet. ​

Baggrund

Vejdirektoratet har i 2011-2012 gennemført en VVM-undersøgelse for en motorvej mellem Regstrup og Kalundborg. VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet.
 
VVM-undersøgelsen er gennemført på baggrund af ”En grøn transportpolitik” fra 29. januar 2009, hvor en række partier i Folketinget indgik en aftale om investeringer på transportområdet. Begrundelsen for at gennemføre en VVM-undersøgelse for etablering af en ny motorvejsstrækning er ifølge ”En grøn transportaftale” at styrke dansk erhvervslivs transport og at skabe bedre forbindelser til Kalundborg Havn.
 
VVM-undersøgelsen vedrørende etablering af en ny motorvejsstrækning mellem Regstrup og Kalundborg vil sammen med målrettede opgraderinger på den nuværende vejstrækning mellem Holbækmotorvejen og Regstrup, og etablering af en ny motorvej syd om Regstrup, som fremlagt i Vejdirektoratets VVM redegørelse fra 2011, indgå i grundlaget for, at der på sigt kan etableres motorvej på hele strækningen mellem Holbækmotorvejen og Kalundborg.
 

 Vejdirektoratets indstilling

 
 

 VVM-undersøgelse

 
 

 Kortbilag til miljørapport

 
 

 Andre links

 
Oprettet
20-04-2012.
Senest opdateret
09-05-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index