Søg

2. etape Syd om Regstrup

Den ca. 6 kilometer lange strækning mellem Sdr. Jernløse og Dramstrup, kan ikke opgraderes på samme måde som strækningen mellem Holbækmotorvejen og Sdr. Jernløse.

Derfor har Vejdirektoratet gennemført en VVM-undersøgelse for en ny motorvej syd om Regstrup.

Efterfølgende har vi gennemført en offentlig høring. Høringen er beskrevet i vores høringsnotat, som dannede baggrund for den indstilling vi siden udarbejdede til transportministeren.

Du kan finde links til relevante dokumenter i linklisten til højre.

Baggrund

20. juni 2012 indgik Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten aftalen "Bedre cykeltrafik og ny metro til Københavns Nordhavn mv."
 
Det fremgår af aftalen, at parterne noterer sig, at der foreligger færdige beslutningsgrundlag for en række større vejprojekter, som der pt. ikke er midler i Infrastrukturfonden til at igangsætte. Dette kan bringe en række lodsejere mv., der er berørt af de enkelte projekter i en usikker situation.
Parterne har fået præsenteret Vejdirektoratets indstillinger om linjeføring mv. for disse projekter.
 
Parterne noterer sig endvidere, at der i efteråret 2012 vil foreligge indstillinger for blandt andet VVM-undersøgelse af Skovvejen, Regstrup - Kalundborg (Rute 23).
 
Parterne er enige om, at der dermed i efteråret 2012 vil foreligge et samlet overblik over projekter mv., således at parterne kan drøfte valg af linjeføringer samt de juridiske og økonomiske muligheder for at afklare situationen for flest muligt af de berørte borgere mv.

 

 

 Links

 
Oprettet
20-04-2012.
Senest opdateret
17-06-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index