Søg

Om projektet

Folketinget har tirsdag den 21. april vedtaget lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup også kendt som 2. etape af Kalundborgmotorvejen.

​Det drejer sig om en ca. 6 km lang strækning mellem Regstrup, hvor den eksisterende Kalundborgmotorvej slutter, og videre syd om Regstrup med tilslutning til Skovvejen ved Dramstrup.
 
Projektet er budgetteret til at koste ca. 426 mio. kr. og ventes at kunne åbne for trafik i 2019.
 
Vejdirektoratet gik i gang med anlægge motorvejen i september 2017.

2. etape af Kalundborgmotorvejen består blandt andet af en udbygning af ca. 1,5 km af Skovvejen til 4-sporet motorvej og yderligere 5 km ny 4-sporet motorvej syd om Regstrup.
 
Mellem Sdr. Jernløse og Nr. Jernløse etableres et nyt rampeanlæg, der skal sikre adgangen til byerne i lokalområdet. Når motorvejen er færdig vil dele af den eksisterende Skovvejen blive lokalvej, og en mindre del af vejen vil blive helt nedlagt og overgå til landbrug.
 
Vejdirektoratet åbnede 1. etape af Kalundborgmotorvejen i 2013 på strækningen fra Elverdam til Kvanløse. Linjeføringen af resten af en fremtidig motorvejsstrækning fra Dramstrup til Kalundborg er undersøgt og fastlagt, men er endnu ikke vedtaget ved anlægslov.

VVM og indstilling
Vejdirektoratet har gennemført VVM-undersøgelser for den sidste strækning Regstrup-Kalundborg med en indstilling til transportministeren.

Læs indstillingen vedrørende strækningen Regstrup-Kalundborg og bilag.
​​
​​
 

 Naboforum

 

Vejdirektoratet holder jævnligt møder med repræsentanter for beboere, 
berørte naboer, lokalfora og
kommune. 

3. Naboforum 11.10.18
Læs referatet

2. Naboforum 17.08.16
Læs referatet​

1. Naboforum 06.04.16
Se præsentationen 
Læs referatet

 

 Links

 
Oprettet
20-04-2012.
Senest opdateret
30-10-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index