Søg

Investeringsplan 2030

12. marts 2019 offentliggjorde regeringen (V, LA og K) og Dansk Folkeparti ”Aftale om et sammenhængende Danmark” – Investeringsplan 2030. Aftaleteksten om Kalundborgmotorvejens 3. etape, kan ses her.
20. marts 2019
​På den nuværende Skovvejen (Rute 23) fra Regstrup til Kalundborg har der været en støt stigende pendlertrafik gennem de sidste 10 år. Samtidig medfører erhvervsområderne i Kalundborg en del lastbiltrafik på strækningen. Første etape af Kalundborgmotorvejen åbnede i 2013, mens anden etape i øjeblikket anlægges og forventes åbnet senere i 2019.

Der er i 2012 gennemført en VVM-undersøgelse af projektet, som opdateres med Investeringsplan 2030.

Aftaleparterne er enige om at afsætte 1.821 mio.kr. (2019-pl) til udbygning af den eksisterende vej til motorvej fra Regstrup til Svebølle og anlæg af ny motorvej mellem Svebølle og Kalundborg. Projektet igangsættes i 2023.​ 
​​​
Oprettet
20-03-2019.
Senest opdateret
20-03-2019.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index