Søg

Om projektet

​Vejdirektoratet udbygger motorvejen fra 4 til 6 spor på strækningen mellem <Gl. Holte> og <Hørsholm S>. De nye kørespor blev taget i brug i december 2015. Det sidste lag asfalt - slidlaget - bliver lagt i sommeren 2016, hvorefter udbygningen står helt færdig.

Oversigtskort over aktiviteterne på udbygningen af Helsingørmotorvejen.
Klik på kortet for stor version.​

Fakta om projektet

4 km udbygning fra 4 til 6 spor (+ nødspor)
5 broer udskiftes
4 tilslutningsanlæg bygges om
Vejunderføring ved Sandbjergvej udvides
2,4 km ny støjskærme langs motorvejen
1 faunapassage og 9 erstatningsvandhuller
 
Vi forsøger at holde trafikken på motorvejen – derfor er der altid 2 spor farbare på hverdage.
 
De eksisterende broer kan kun spænde over 2 spor i hver retning. Nu skal der være 3 spor (+ nødspor). Derfor skal vi udskifte broerne.
 
Pladsen er trang når nye broer skal bygges, mens trafikken kører på motorvejen.
 
Vi sætter i alt 3,6 km støjskærm op. 2,4 km af de støjskærme, vi sætter op, er ”nye” skærme.
 
På de resterende 1,2 km udskifter vi de 3 meter høje skærme med skærme på 4 meter.
 
Vi udbygger regnvandsbassinerne langs vejen fra 0,33 ha til 0,84 ha (vandspejl).
 
Vi etablerer et helt nyt og lukket afvandingssystem,
  
Læs mere om de to hovedentrepriser.

Baggrund

Helsingørmotorvejen er en vigtig pendler- og erhvervsforbindelse mellem Nordsjælland og Københavnsområdet. Desuden er motorvejen en vigtig international motorvejsforbindelse, som forbinder resten af Skandinavien med kontinentet.

Mellem Øverødvej og Isterød er trafikbelastningen størst på den sydlige delstrækning med 79.400 biler (i 2008). På den nordlige delstrækning er trafikbelastningen 57.400 biler på et hverdagsdøgn. I 1998 var de tilsvarende tal henholdsvis 66.200 og 46.200. I 10 års perioden 1998-2008 er trafikken således steget med henholdsvis ca. 20 % og 24 % på de to delstrækninger.

Frem mod år 2015 forventes trafikken mellem Øverødvej og Isterød at stige med gennemsnitligt 2 % pr. år.

Udbygningen af motorvejen skal forbedre fremkommeligheden og trafiksikkerheden for den stigende trafik på motorvejen.  

 

 Historisk

 
 

 Links

 
Oprettet
27-04-2012.
Senest opdateret
03-05-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index