Søg

Omfartsvej ved Haderup

Vejdirektoratet bygger en 8 km lang omfartsvej vest om Haderup anlagt som motortrafikvej med 2+1 spor​.

Anlægsarbejdet starter i efteråret 2018 med forventet åbning af omfartsvejen i efteråret 2020.​​​​​​​​​​​​​

​Bedre fremkommelighed
Vejen bliver den fremtidige rute 34 ved Haderup. Vejen vil derfor forbedre fremkommeligheden markant for alle trafikanter på rute 34 mellem Skive og Herning. Vejen vil også forbedre situationen for trafikken mellem Holstebro og Viborg på Rute 16, da krydsningen mellem de to ruter nord for Haderup forbedres.​

​Aflaster Haderup
​Den nye vej vil aflaste Haderup for den tunge, gennemkørende trafik, der kører mellem Skive og motorvejsnettet ved Herning. Haderup vil derfor opleve mindre trafik og mindre støj gennem byen, når vejen er færdig.

Vejen udformes som en motortrafikvej, hvor der på en del af strækningen skiftevis er et eller to spor i hver retning. Det giver en forbedring af fremkommeligheden og trafiksikkerheden på rute 34, da det eksempelvis bliver mere sikkert at foretage overhalinger.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 Nyheder

 
  • Vejdirektoratets byggeri af Haderup Omfartsvej havde i slutningen af april besøg af 45 elever fra Haderup Skole & Børnehus. De tre klasser fra udskolingen kom helt tæt på de kommende broer på omfartsvejen og entreprenørens arbejdsplads ved Langgade.
    09.05.2019
  • MT Højgaard støbte i april den første af tre broer til Haderup Omfartsvej. Det er der kommet en video ud af, hvor entrepriseleder Christina Ekvall-Lauritsen, MT Højgaard, fortæller om den vigtige opgave.
    07.05.2019
  • Når arbejdet med at anlægge vejstrækningen på Haderup Omfartsvej går i gang til foråret, opretter Vejdirektoratet samtidig et lokalt tilsynskontor på samme plads som entreprenøren Gustav H. Christensen.
    08.02.2019
Nyhedsbrev
Følg med i projektet.
 

 Læs mere ...

 
 

 Fra VVM til anlæg

 
Med vedtagelsen af anlægsloven er vejprojektet er nu gået fra VVM-fase til anlægsfase. Det vil sige, at spørgsmålet om vejens linjeføring og udformning nu er afklaret. 
Oprettet
24-05-2013.
Senest opdateret
09-05-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index