Søg

DokumenterTransportministeren har med trafikaftale af 21. marts 2013 om ”En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.” mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti besluttet at anlægge en ny kombineret vej- og dobbeltsporet jernbanebro med cykel- og gangsti over Storstrømmen mellem Vordingborg og Orehoved. 
 
Vejdirektoratet har gennemført VVM-undersøgelsen i 2013 og 2014, og Banedanmark gennemførte forud for denne undersøgelse gennemført en forundersøgelse i 2012.
 
Anlægsloven vedtaget
Transportminister Magnus Heunicke fremsatte onsdag den 25. marts 2015
lovforslaget om en ny Storstrømsbro for Folketinget.

Folketinget vedtog tirsdag den 26. maj 2015 loven om en ny Storstrømsbro og nedrivningen af den gamle bro. Dermed kom anlægsloven bag Danmarks 3. største bro på plads.
VVM-rapportenVVM forside 109.jpg
VVM-undersøgelsen er udgivet som en rapport, der beskriver de miljømæssige, trafikale, arealmæssige og økonomiske konsekvenser af både anlæg af en ny bro over Storstrømmen og nedrivning af den eksisterende bro.  
Høringsnotater
Vejdirektoratet har offentliggjort to høringsnotater til henholdsvis den offentlige høring af Storstrømsbroens VVM-undersøgelse og høring af farvandets brugere. 
Tillæg til VVM-rapporten
Vejdirektoratet har i forlængelse af  høringen for VVM-redegørelsen for Storstrømsbroen udarbejdet et VVM-tillæg med en sammenfattende rapport og to notater, som er i offentlig høring.
 
VVM-tillægget belyser de støjmæssige konsekvenser af en evt. produktion af broelementer på Nakskov Havn samt projektets påvirkning på relevante vandplanområder. 
Notater og beskrivelser 
Resultaterne af undersøgelsen er yderligere beskrevet og dokumenteret i en række fagnotater og tekniske beskrivelser, hvor projektets konsekvenser og påvirkning af omgivelserne beskrives i detaljer:

Cam17_F 450.jpg
Den nye bro har en enkelt smal pille, der bærer gang- og cykelsti (tv.), vejbane (midtfor)​​​​ og jernbane (th.) 

 

 Broen i udbud

 
 

 Kortlægning af miljø

 
 

 Notat om valg af havn

 
Oprettet
30-05-2013.
Senest opdateret
21-12-2016.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index