Søg

Vejdirektoratet offentliggør resultatet af den offentlige høring

Vejdirektoratet har nu offentliggjort høringsnotatet til den offentlige høring af Storstrømsbroens VVM-undersøgelse. Hent notatet her.
16. marts 2015
Vejdirektoratet har nu offentliggjort høringsnotatet til VMM-høringen for Storstrømsbroen.
 
Der kom i alt 35 høringssvar til VVM-redegørelsen på den nye Storstrømsbro. Høringen, der sluttede 16. januar, har blandt andet fået svar fra kommuner, myndigheder, virksomheder, foreninger og borgere, som alle er påvirket af projektet.
 
Høringssvarene indeholder mange synspunkter om projektet og omfatter bl.a.:
 • Inddragelse af lokale havne i projektet
 • Opbakning til en broløsning med skråstag
 • Generne i anlægsperioden
 • En bredere Masnedsundbro
 • Støjgener under og efter anlægsperioden
 • Den eksisterende dæmning ved Falster
 • Den nye dæmning på Falster
 • Dårligt miljø mellem de to dæmninger på Falster
 • En permanent omfartsvej ved Orehoved
 • Andre løsninger på vejtrafikken på Masnedø foreslås
 • Projektets påvirkninger på de nye vandplanområder, affaldshåndtering, forurening m.m.
 • Nedrivning af eksisterende bro
 • Ældre havneanlæg på Masnedø ønskes fjernet
Oprettet
16-03-2015.
Senest opdateret
16-03-2015.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index