Søg

Etablering

​Etablering af et nyt målepunkt  er aktuelt når en ny installation, fx. et trafiksignalanlæg skal el-forsynes.

Du skal gøre følgende:

El-entreprenøren
Give projektets el-entreprenør besked om at bestille et nyt målepunkt hos det lokale net-selskab. El-entreprenøren skal i den forbindelse have oplyst  betaleren af tilslutningsbidraget, der altid er projektspecifik. Bemærk, at det er betaler af tilslutningsbidraget (adresse i Vejdirektoratet), der skal oplyses, og ikke betaler af forbrug (Centrale El-Enhed) eller målepunktets adresse (forbrugsstedet). ​

I det meste af Danmark bestiller el-entreprenøren det nye målepunkt  på webstedet installationsblanket.dk, hvor nedstående felter skal indtastes.

Fornavn / Firmanavn: Vejdirektoratet i [projektspecifik, tjenestested]
Efternavn / Kontaktperson: [projektspecifik, typisk initialer på projektets entreprisestyrer]
CVR-/SE-nr.: 60729018
Gade: [projektspecifik]
Gade nr.: [projektspecifik]
Postnr.: [projektspecifik]
Postby: [projektspecifik]
EAN-nr: 5798000893450

Der kan i øvrigt henvises til: http://vejdirektoratet.dk/DA/om-os/organisation/kontakt/Sider/Bank-og-fakturering.aspx

 

El-leverandøren

Når tilslutningspunktet er anvist af net-selskabet over for el-entreprenøren, modtager Vejdirektoratet et brev fra net-selskabet om, at det nye målepunkt skal tilmeldes en el-leverandør. Aftagenummeret, der skal oplyses til el-leverandøren og Den Centrale El-Enhed, vil fremgår af brevet. Du skal kontakte el-leverandøren på nedenstående adresse og oplyse aftagenummer, og at det er tale om et nyt målepunkt. Først herefter kan el-entreprenøren få udleveret el-måleren, og leverancen af el begynde.

Energi Danmark A/S
Hedeager 5
8200 Aarhus N
Tlf.: 87 42 62 62
ed@energidanmark.dk
http://www.energidanmark.dk/

 

Hele processen for etablering er beskrevet her: http://www.installationsblanket.dk/docs/Flowdiagram_for_nyt_maalepunkt_3.pdf​

Den Centrale El-Enhed (CEE)
Udfylde nedenstående blanket, med de oplysninger som den Centrale El-Enhed (CEE) i Vejdirektoratet skal bruge for at kunne administrere de fremtidige betalinger.
 

 Etablering af el-forbrugssted

 
 

 Søg i Kvalitetsledelsessystemet:

 
Søg
Oprettet
08-05-2014.
Senest opdateret
07-12-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index