Søg

Flytning til VD

​Flytning af et målepunkt  til Vejdirektoratet fra anden virksomhed er fx aktuel, når et anlægsarbejde er færdigt, og det tilhørende målepunkt  – byggestrømmen – overtages af Vejdirektoratet og ”genanvendes” til at forsyne fx et ITS-system.

Du skal gøre følgende:

El-leverandøren
Give besked til Vejdirektoratets el-leverandør om flytningen. Du skal oplyse aftagenummeret, og at det er tale om et målepunkt, der flyttes til Vejdirektoratet. Kontaktoplysningerne til Vejdirektoratets el-levarandør er:

Energi Danmark A/S
Hedeager 5
8200 Aarhus N
Tlf.: 87 42 62 62
ed@energidanmark.dk
http://www.energidanmark.dk/​

Den Centrale El-Enhed (CEE)
Udfylde nedenstående blanket, med de oplysninger som den Centrale El-Enhed (CEE) i Vejdirektoratet skal bruge for at kunne administrere de fremtidige betalinger.
 

 Flytning af el-forbrugssted til VD

 
 

 Søg i Kvalitetsledelsessystemet:

 
Søg
Oprettet
08-05-2014.
Senest opdateret
07-12-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index