Søg
 • Titel:NORD2000 Håndbog
  Undertitel:beregning af vejstøj i Danmark
  ISBN (net):9788770607421
  Antal sider, bind:20 s. + appendiks 1,2,3 og 4
  Forfattere:Jørgen Kragh
  Rapport nr.:434
  Udgivere:Vejdirektoratet, Miljøstyrelsen
  Registreringsdato:2013-07-01
  Sprogkode:dan
  Link til den digitale udgave

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018