Søg

Hvordan måler vi biltrafikken

At tælle biler kan gøres på forskellige måder. Trafikregistreringen foretages enten manuelt eller ved brug af forskellige maskinelle detektorsystemer

Manuel tælling

En manuel tælling foregår ved, at der står en eller flere personer og registrerer - enten på tælleblok eller elektronisk tælleplade - de forbipasserende køretøjer.

Trafikken opdeles typisk i et antal forskellige køretøjsarter (f.eks. sololastbiler, lastbil med anhænger eller busser).

Der kan tælles i et enkelt spor, i begge retninger eller registreres svingbevægelser. Hvis der er meget trafik, skal der bruges flere personer for at kunne overskue trafikken.  

Maskinel tælling

Ved en maskinel tælling sættes der udstyr op, som i en periode uden menneskelig tilstedeværelse registrerer de forbipasserende trafikanter.
 
Spoler
Det er mest almindeligt, at bilerne passerer hen over elektriske spoler, som ligger nogle centimeter nede i asfalten. Biler indeholde metal, som spolerne kan mærke (elektromotorisk induktion), og derved bliver de talt og typisk også opdelt i længde- og hastighedsgrupper. Data kan også lagres som enkeltkøretøjer (VBV-målinger).

Spolerne er koblet til en computer i vejsiden, som opsamler og gemmer data. Denne teknologi bruges, hvor der er behov for løbende kendskab til trafikkens omfang - såkaldte permanente tællestationer. Metoden er relativt dyr i oprettelse, men fungerer derpå uden nogen form for gene for trafikanterne. Der er stor datasikkerhed ved dette udstyr. 
 
Slanger
Har man brug for hurtigt at kende trafikkens størrelse, kan man brug to hule gummislanger, der udlægges på tværs af vejen med en kendt afstand. De to slanger tilsluttes en computer i vejsiden, hvor de sidder fast på to mikrofoner, der kan mærke trykket fra de hule slanger hver gang, der kører en bil henover. Hver trykimpuls gemmes så i computeren som et enkelt køretøj med information om tidspunkt, længde (akselafstand) og hastighed. Metoden er relativt billig og giver data af god kvalitet.
 
Videooptagelser
Trafikkens kan også registreres ved brug af fast eller kortvarigt opstillede kameraer, som registrerer køretøjernes bevægelser. Metoden bruges især i kryds, hvor man har behov for at kende svingbevægelserne. Det er temmelig dyrt at få lavet videooptagelser, men kvaliteten er høj. Der kan naturligvis kun antalsregistreres og opdeles i køretøjsarter. 

Radarmålinger
At registrere trafikken med radar har været brugt i en del år efterhånden. Metoden har sin klare force til måling af køretøjernes hastigheder. Kvaliteten af antalstællinger er steget betydeligt de senere år og er i dag næsten på højde med spole og slangetællinger.

GPS (bluetooth)
Temmelig mange køretøjer indeholder i dag enheder, der udsender et signal om, hvor køretøjet befinder sig. Disse signaler kan opfanges, og når dette gøres mange forskellig steder, kan man få et udtryk for køretøjets gennemsnitlige rejsehastighed.

Det er således ikke en køretøjstælling, men en flowmåling af trafikken.


Har du yderligere spørgsmål, så kontakt Vejdirektoratet, Niels Moltved, på telefon 72 44 31 82.

 

 Kontakt

 
​Niels Moltved
nem@vd.dk
7244 3182
Oprettet
19-12-2014.
Senest opdateret
06-01-2017.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index