Søg

Trafik på målestationer

På kortet har du mulighed for at vælge, om du vil se tal for den samlede trafik, cykler eller gennemsnitshastigheder. Man kan se tal for forskellige år og forskellige dagstyper. Endelig kan du vælge, om du vil have indeværende år med (der er dog nogen usikkerhed på tallet for i år), og du kan vælge, hvor gamle tal, du vil se.
 
Den valgte information vises i gule cirkler med seneste måleår placeret nederst i cirklen. Står der f.eks. 1..3 i cirklen, betyder det, at der ligger 3 tællinger så tæt, at de ikke kan vises samlet ved den konkrete målestok. Hvis der zoomes ind, vil de enkelte tællesteder blive synlige.
 
Der kan zoomes ind enten ved at dobbeltklikke på kortet eller bruge skalaen øverst til venstre.

 

 Kontakt

 
Niels Moltved
7244 3182
 
Annemarie Bohn Nielsen
7244 3138
Oprettet
19-08-2014.
Senest opdateret
23-10-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index