Søg

Spøgelsesbilister

At møde en spøgelsesbilist på vejen er ubehageligt og kan i værste fald føre til alvorlige uheld.

Vejdirektoratet har igangsat forskellige tiltag for at forhindre spøgelsesbilister. Læs mere om dem og om, hvordan du forholder dig, hvis du møder en spøgelsesbilist.

Hvis du hører om en spøgelsesbilist i radioen:

  • Skal du​ holde til højre
  • Lade være med at overhale
  • Aldrig forsøge at stille din bil i overhalingsbanen for at stoppe spøgelsesbilisten
  • Køre fra på en rasteplads eller en frakørsel og afvente melding i radioen

Møder du en spøgelsesbilist, så meld det straks til politiet på 112


Årsager til spøgelsesbilisme

Hvert år indmeldes der cirka 100-200 spøgelsesbilister til Vejdirektoratets Trafikcenter. Heldigvis sker der kun få ulykker med en til to personskader om året som følge af spøgelsesbilisme.
 
Der kan være flere grunde til, at en trafikant ender som spøgelsesbilist: 
  • Omkring en tredjedel kommer til at køre ned ad den forkerte rampe ved motorvejsfrakørslen
  • En tredjedel vender pludselig rundt på motorvejen
  • Den sidste tredjedel kan ikke forklare, hvordan de er blevet spøgelsesbilister
 
Cirka 60 % af spøgelsesbilisterne er i en tilstand, som påvirker deres evne til at køre bil, enten ved at være alkohol- eller stofpåvirkede eller demente. Personer med forringede orienterings- og vurderingsevner udgør således en væsentlig del af de registrerede spøgelsesbilister.

Indrapporterede spøgelsesbilister pr. år

antal-spøgelsesbilister-2017.png

Vejdirektoratets indsatser mod spøgelsesbilister

Løbelys i kørebanen

På syv tilkørselsramper er der lagt et såkaldt løbelys i kørebanen. Når en potentiel spøgelsesbilist kommer kørende i den forkerte retning, begynder det at lyse rødt og 'blinke tilbage' op ad rampen. Det røde lys løber op mod trafikanten, der kører i den forkerte retning.

På seks af ramperne er der også sat kameraer op, som kan dokumentere hændelserne. Videoovervågningen har vist, at 52 spøgelsesbilister indtil videre er blevet stoppet.


3D-afmærkning
14 ramper i Sydjylland og på Fyn har fået installeret en 3D-afmærkning. Det er en tekst på kørebanen, der viser 'Stop', når en bilist kører den forkerte vej ned ad frakørslen. På fire af ramperne er der opsat videokameraer til evaluering af afmærkningen. Der er ikke registreret spøgelsesbilister på de steder, hvor der er opsat 3D-afmærkning og videokamera.


2015_11_12_Vejdirektoratet_Advarselsblink_14 (1).jpg


Spøgelsesblink
I forbindelse med de opsatte indkørselsforbud på frakørselsramperne er der på 14 ramper opsat lys, der blinker, hvis en trafikant kører den forkerte vej på rampen.

2015_11_12_Vejdirektoratet_Advarselsblink_39.jpg


Andre ombygninger
Derudover er der gennemført en række andre tiltag til at forsøge at standse spøgelsesbilister. Blandt andet ombygninger i rampekrydsene såsom en midterhelle, der vanskeliggør forkert venstresving ned ad rampen, og hjælper.
trafikanten med at vælge den rigtige rampe ved tilkørsel til motorvejen.

Desuden er der på udvalgte steder opsat en såkaldt østrigsk hånd, som er et skilt, der tydeligt signalerer, at man er på afveje. Skiltet viser en stor sort hånd på en gul baggrund suppleret med teksten STOP.

Advarselsblink_004.jpg


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 Spørgsmål og svar om spøgelsesbilister

 
Fold alle afsnit ud

Hvad er en spøgelsesbilist?

Hvad hvis jeg ser en spøgelsesbilist?

Hvad skal jeg gøre, hvis der kommer en spøgelsesbilist imod mig?

Hvordan gør jeg, hvis jeg selv er kommet ind på motorvejen i forkert retning?

Fold alle afsnit ud
Oprettet
17-04-2012.
Senest opdateret
02-08-2018.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

Tlf
7244 3333
Mail
vd@vd.dk
EAN-nr.
5798000893450
CVR
60729018
Robot Site Index